Find en helleristning

I de senere år er interessen for vor fortid vokset betydeligt og dermed også behovet for et bredt informationsgrundlag. Det er vigtigt at vide, hvem man er og hvor man kommer fra. Sydsjælland og Møn er rig på en forhistorisk kulturarv, men den er slet ikke i tilstrækkelig grad synlig og velbeskrevet.

GYPAF – Give Your Past A Future eller Giv din fortid en fremtid – er et projekt, som blev startet i efteråret 2006 med deltagelse fra museerne.dk Vordingborg, Smykkemuseum Møn i Damme og Tanums Hällristningsmuseum i Sverige. Efter lange omveje opnåedes støtte fra Vordingborg Kommune i foråret 2008.
Vores områdes fælles kulturarv er bedst bevaret i gravhøje samt helleristninger - indhuggede tegn på sten. For disse kulturminder viser det sig, at de ikke er beskyttet for evigheder, men at fortidens billeder nedbrydes med foruroligende tempo af mange årsager. Specielt det ”sure” miljø på stenoverfladen bidrager til forvitring af stenene og dermed til at hele vores billedverden forsvinder for eftertiden. Det er derfor vigtigt, at folk med lokalkendskab hjælper til med at opspore fortidsminderne, før det er for sent. Der skal sættes fokus på grave fra forhistorisk tid og helleristninger. De skal nydokumenteres, og erfaringer har vist, at det vil føre til opdagelse af flere nye fund.
Et lignende projekt har været udført på Bornholm, og inden opstarten havde man kendskab til ca. 150 helleristninger. Ved projektets afslutning var tallet oppe på omkring 450 helleristninger.
Helleristninger er billeder og skåltegn indhugget i klippeflader og på løse stenblokke for flere tusinde år siden. En helle er en glat sten eller en klippeflade, der er glatslebet af isens vandring under istiderne. Billederne viser bl.a. motiver af skibe, solkors, dyr og mennesker. Helleristninger findes overalt i verden. I Danmark har vi flest samlet på Bornholm, men over hele landet er der fundet løse stenblokke med billeder og/eller skåltegn. (fig. 1)
På Møn har vi flest skåltegn – små runde fordybninger – 20-60 mm i diameter og 2-20 mm i dybden. (fig. 2 og 3)

Fig 1 Fig 2 Fig 3
Fig 1
Fig 2
Fig 3

Men i 1880 blev der indberettet fund af 2 sten tæt ved Hårbølle. I indberetningen lyder det: ”Sløjfet en Stendysse; Kiler o.a. fundet. Der sagdes at have været som en Barnefod at se i to flade opstaaende Stene. Den Sten, hvori Foden var tydeligst er solgt; den anden laa ved Gaarden.”
Disse sten findes ikke mere - ting forsvinder altså. Man regner med at kun 10% af alle de gravhøje, dysser og jættestuer, der har været i Danmark, er tilbage. I Vordingborg Kommune kender vi 30-35 lokaliteter med helleristninger, men der må være flere!
For nogle år siden blev der fundet en stor sten ved en byggeplads i Vordingborg. Der var adskillige skåltegn på den, og den er nu udstillet på Smykkemuseet i Damme - og for nogle måneder siden dokumenterede GYPAF-projektet en sten nord for Kalvehave. Der var 90 skåltegn på den, og den var ikke registreret før. (fig. 4)
Fig 4
Fig 4

 

Så det er nu, vi skal ud og finde de helleristninger, der endnu er tilbage, og få dem dokumenteret og registreret.
Hvis du er interesseret i dette emne, hvad kan du så gøre for sagen?

Du skal holde øje med billeder og skåltegn på sten. De findes ofte på store sten – sten fra nedlagte gravhøje, sten i diger, sten brugt til kirkebyggeri, kystsikring o. lign. Hvis du finder noget af interesse, kan du melde det til f.eks. Smykkemuseum i Damme (5581 7608), hvor der også lige nu er en udstilling om helleristninger.
 
GYPAF
 
Give Your Past A Future - Giv din fortid en fremtid
 
 
- et projekt om helleristninger i Vordingborg Kommune
læs om projektet
 
se helleristninger på kort
 
links
 
kontakt
 

 

Tilbage til forsiden
helleristninger.dk